Budoucí krajina z.s. Via Ferrata Stanovy Členové

Členové spolku Budoucí krajina, z.s.

Přihláška do spolku
Ing. Miloslav Nič, Ph.D., předseda, 7. květen 2015
Mgr. Jana Zůnová, místopředsedkyně, 7. květen 2015
Mgr. Kateřina Broža, pokladník, 7. květen 2015
Podle stanov spolku členství vzniká dnem, kdy rada spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky.
K rozhodování zpravidla dochází jednou měsíčně.