Budoucí krajina z.s. Via Ferrata Stanovy Členové

Spolek Budoucí krajina, z.s.

Impulsem ke vzniku spolku byly nešťastné události okolo výstavby via ferrata na Slánské hoře, která byla prosazena vedením města, aniž měli občané jakoukoliv možnost se k takto citelnému zásahu do přírodní památky vyjádřit.

Účelem spolku ale není boj s minulostí. Naším hlavním cílem je zodpovědný přístup k budoucnosti. V našem městě žije přes 15 000 občanů a občánků s různými představami o svém okolí, o blízké i vzdálené budoucnosti, o smysluplnosti utrácení veřejných prostředků, o pravidlech společného chování.

Cílem spolku je poskytnout oporu lidem, jimž není okolí lhostejné a pro které je ochrana přírody a krajiny jedním z důležitých hledisek rozvoje našeho města.